KARMA PLAN

 

Plan, içinde orta veya yüksek risk getiri profiline sahip, farklı türde yatırım enstrümanlarının bulunduğu bir emeklilik planıdır. Yatırımcı profili daha çok hisse senedi piyasasına yatırım yapmak isteyen, riski seven yatırımcıları içerir. Plan, aşağıda adı geçen fonlardan oluşmaktadır.

Emeklilik Yatırım Fonları
 • Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
 • Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yartırım Fonu;
 • Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu;
 • İhtisaslamış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu;
 • Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Yatırım Fonlarının Dağılım Oranları

Plan'da yer alan emeklilik yatırım fonlarının dağılım oranları, yasal sınırlamalar da dikkate alınarak, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Giriş Aidatı

Giriş aidatı, bu plana dahil olan katılımcılar için sisteme ilk girişte alınmayacak olup tamamı ertelenecektir. 

Katılımcının kendi isteğiyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılmayı, farklı şirketteki bireysel emeklilik hesabında birleştirme yapılmasını veya birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep ettiği hallerde sözleşme başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 yıl talebi gerçekleştirmesi durumunda ertelenen giriş aidatı tutarı katılımcının sahip olduğu Bireysel Emeklilik Hesabındaki birikimlerinden indirilir.

Giriş Aidatı tutarı asgari brüt ücretin yarısı kadardır. İndirime konu olan tutar, sözleşmeye giriş tarihinde geçerli giriş aidatı tutarına eşittir.

Belirtilen giriş aidatı şartları ilgili emeklilik planına 09.08.2008 tarihinde sonra dahil olan katılımcılar için geçerlidir.

Asgari Katkı Payı Tutarı

Planda asgari katkı payı tutarı 2009 yılı sonuna kadar 105 YTL olarak belirlenmiştir. Asgari katkı payı tutarı, her takvim yılının başında(1 Ocak), bir önceki yılın Kasım ayında açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı kullanılarak yeniden belirlenir. Asgari katkı payı artışlarının katılımcıya yansıtılması sözleşme yıldönümleri itibariyle yapılmaktadır.

Katkı Payı
Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Koşullar

Katkı payı ödemeleri, katılımcının seçmiş olduğu plan dahilindeki emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilirken, katkı payı ödemelerinde asgari veya azami bir limit yoktur. Plana ödenecek katkı payları,

 • Aylık,
 • 3 Aylık,
 • 6 Aylık,
 • Yıllık

vadelerle belirlenebilir. Katılımcı belirlenen bu vadeler dışında da ödeme yapabilir.

Plana ödenecek katkı payları,

 • Nakit Ödeme,
 • Banka Havalesi,
 • Kredi Kartı,
 • Otomatik Ödemeler,

gibi farklı ödeme araçlarıyla gerçekleşir.

Yönetim Gider Kesintisi

Plan hesabına yatırılan her bir katkı payı üzerinden, katkı payının yatırıldığı gün itibariyle aşağıda belirtilen limitler çerçevesinde kademeli olarak “Yönetim Gider Kesintisi” yapılır.

Kademeli Yönetim Gider Kesintisi ve Toplu Ödemelerde Yönetim Gider Kesintisi

Sözleşme yılı içinde ödenen kümülatif paylarının artmasıyla beraber azalan yönetim gideri kesintisi aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır.

 • 2.100 YTL'ye kadar %8
 • 4.200 YTL'nin 2.100 YTL'si için, 168 YTL, fazlası için %7
 • 6.300 YTL'nin 4.200 YTL'si için, 315 YTL, fazlası için %5
 • 12.600 YTL'nin 6.300 YTL'si için, 420 YTL, fazlası için %3
 • 25.200 YTL'nin 12.600 YTL'si için, 609 YTL, fazlası için %1
 • 25.200 YTL'den fazlası için 735 YTL

Tek seferde toplu yapılan ödemeler için uygulanacak yönetim gider kesintisi aşağıda belirtildiği gibidir.

 • 12.600 YTL dahil 25.200 YTL'ye kadar %1 yönetim gideri kesintisi uygulanmaktadır.
 • 25.200 YTL ve daha fazlası için yönetim gideri kesinti uygulanmamaktadır.

Yukarıdaki limitler, sözleşme başlangıç tarihi 01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında olan sözleşmeler için geçerlidir.

Katkı payı ödemelerinde, ödenen katkı payının işlendiği vadenin hangi sözleşme yılına dahil olduğuna bakılmaksızın, ödemenin gerçekleştiği sözleşme yılı içerisinde o güne kadar ödenmiş katkı payılarının denk geldiği tutar aralığı dikkate alınarak yukarıdaki kademeli yönetim gider kesintisi oranları uygulanır.

Fon İşletim Gideri Kesintisi
Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı

Fon işletim gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır.