GRUP ÖZEL BİRİKİM

 

Allianz, 70'den fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yıllık birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda

Allianz, Grup Özel Birikim Sigortası ile çalışanlarınızın bütün beklentilerine en iyi yanıtları veren, başka bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olsalar bile yararlanabilecekleri, geleceğe eksiksiz bir iyimserlikle bakmalarını sağlayacak gerçek anlamda birikimli bir sigorta programı sunuyor.

Bu sigorta, "SİGORTA ETTİREN" kadrosuna mensup personelin süre sonunda hayatta kalması halinde kendisine, sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde ise menfaattarlarına veya menfaattar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine teminat sağlayan fon sistemidir.

Süre sonunda çalışanınız;

Eğer Toplu Para ödenmesini isterse Allianz, birikimlerini bir defada öder ve daha sonra çalışanınız yatırımlarını dilediği gibi değerlendirebilir.

Eğer, Ömür boyu maaş istiyorsa, yıllık maaşı 12 aya bölünür ve her yıl net verimlilik oranında artarak ödenir.

Ömür boyu - 5 yıl garantili maaş istiyorsa yine maaşını her ay alır. Ancak sigortalının ilk 5 yıl içinde vefat etmesi durumunda maaş, bu 5 yılın kalan bölümünde, yine her yıl artarak, sigortalının tayin ettiği lehdara ödenir.

Ömür boyu - 10 yıl garantili maaş, yukarıda açıklanan koşullar içerisinde 10 yıl için geçerlidir.

Sigortalının eşine ömür boyu %60 maaş seçeneğinde ise sigortalı yaşadığı sürece her yıl artarak maaşını almaya devam eder. Sigortalının vefatı durumunda Allianz, sigortalıya ödediği maaşın %60'ını, yine her yıl artırarak, yaşadığı sürece eşine ödemeye devam eder.

  • Sağlık durumları ne olursa olsun, 18-67 yaş arasındaki tüm çalışanınız , bu programa katılarak geleceğini bugünden güvence altına alabilir.
  • Sigorta süresi, sigortaya girişte, çalışanınız tarafından belirlenecek 10-30 yıl arasında bir süredir.
  • En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.