DÖVİZ YATIRIMLI PLAN

 

Bu plana katılım için sisteme ilk girişte en az 3.400 TL tutarında başlangıç toplu ödemesi ve aylık asgari 170 TL katkı payı ödemesi yapılması gerekmektedir. İçinde çeşitli risk getiri profillerine sahip, farklı türde yatırım enstrümanlarının bulunduğu bir emeklilik planı olup aşağıda adı geçen fonlardan oluşmaktadır. 

1.Emeklilik Yatırım Fonları
 • Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
 • Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
 • İhtisaslamış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
 • Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
 • Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma(Dövize Endeksli) Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
 • Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yartırım Fonu
 • Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

 

Emeklilik Yatırım Fonlarının Dağılım Oranları

Plan'da yer alan emeklilik yatırım fonlarının dağılım oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 

2.Giriş Aidatı

Giriş aidatı, bu plana dahil olan katılımcılar için sisteme ilk girişte alınmayacak olup tamamı ertelenecektir. 

Katılımcının kendi isteğiyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılmayı, farklı şirketteki bireysel emeklilik hesabında birleştirme yapılmasını veya birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep ettiği hallerde sözleşme başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 yıl talebi gerçekleştirmesi durumunda ertelenen giriş aidatı tutarı katılımcının sahip olduğu Bireysel Emeklilik Hesabındaki birikimlerinden indirilir.

Giriş Aidatı tutarı asgari brüt ücretin yarısı kadardır. İndirime konu olan tutar, sözleşmeye giriş tarihinde geçerli giriş aidatı tutarına eşittir.

Belirtilen giriş aidatı şartları ilgili emeklilik planına 09.08.2008 tarihinde sonra dahil olan katılımcılar için geçerlidir.

 

3.Asgari Katkı Payı Tutarı

Planda asgari katkı payı tutarı 2009 yılı sonuna kadar 170 TL olarak belirlenmiştir. Asgari katkı payı tutarı, her takvim yılının başında(1 Ocak), bir önceki yılın Kasım ayında açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı kullanılarak yeniden belirlenir. Koç Allianz artış oranını TÜFE'nin 5 puan üstüne kadar belirleme hakkına sahiptir. Asgari katkı payı artışlarının katılımcıya yansıtılması sözleşme yıldönümleri itibariyle yapılmaktadır.

 

4.Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Koşullar

Katkı payı ödemeleri, katılımcının seçmiş olduğu plan dahilindeki emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilirken, katkı payı ödemelerinde asgari veya azami bir limit yoktur. Plana ödenecek katkı payları,

 • Aylık,
 • 3 Aylık,
 • 6 Aylık,
 • Yıllık

vadelerle belirlenebilir. Katılımcı belirlenen bu vadeler dışında da ödeme yapabilir.

Plana ödenecek katkı payları,

 • Nakit Ödeme,
 • Banka Havalesi,
 • Kredi Kartı,
 • Otomatik Ödemeler,

gibi farklı ödeme araçlarıyla gerçekleşir.

 

5. Yönetim Gider Kesintisi

Plan hesabına yatırılan her bir katkı payı üzerinden %1 oranında “Yönetim Gider Kesintisi” yapılır.

Tek seferde toplu yapılan 3.400 TL ve üstü ödemeler için yönetim gideri kesinti uygulanmamaktadır.

Yukarıdaki limit, sözleşme başlangıç tarihi 01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında olan sözleşmeler için geçerlidir

 

6. Fon İşletim Gideri Kesintisi
6.1. Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı

Fon işletim gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır.